wykresik.pl

 EKONOMIA MANAGERSKA

Ekonomia managerska polega na używaniu narzędzi ekonomicznych w procesie zarządzania, w szczególności podczas podejmowania wszelakich decyzji managerskich. Dzięki rożnego rodzaju obliczeniom manager jest w stanie w lepszy, efektywniejszy sposób kierować działalnością firmy i wpływać przez to na osiąganie lepszych wyników bieżących oraz przyszłych.

 

ZAKRES EKONOMII MANAGERSKIEJ

- analiza popytu, elastyczności popytu, wyznaczanie funkcji popytu 

- analiza kosztów: stałych, zmiennych, jednostkowych, całkowitych

- analiza marginalna (analiza przychodu krańcowego, zysku krańcowego, kosztu krańcowego)

- wyznaczanie optymalnej wielkości ceny

- wyznaczanie progu rentowności

- analiza maximum produkcyjnego oraz maximum zysku

- analiza wielkości produkcji

- wyznaczanie opymalnej wielkości produkcji

- przeciętna produktywność (wydajność) pracy oraz kapitału

- krańcowa produktywność (wydajność) pracy oraz kapitału

- przeciętna pracochłonność oraz kapitałochłonność produkcji

- krańcowa pracochłonność oraz kapitałochłonność produkcji

- analiza wrażliwości (np. jak zmieni się popyt po zmianie ceny; jak zmieni się zysk po zmianie kosztów)

- pomoc w wyborze optymalnego wariantu na podstawie analizy przesłanych danych

 

CENA ZA WYKONANIE JEDNYCH Z OBLICZEŃ

wycena indywidualna

 

PROCES ZAMÓWIENIA

1. Przesyłasz dane do analizy w dowolnym formacie na wykresik@poczta.pl

2. Oczekujesz na realizację zamówienia (do 3 dni roboczych)

3. Otrzymujesz w mailu zwrotnym gotowe wyliczenia wraz z danymi do przelewu

4. Dokonujesz przelewu za wykonanie usługi

 

W RAZIE PYTAŃ KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

wykresik@poczta.pl

693 313 977

Możliwy również kontakt sms.

 

Zapraszamy!

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl