wykresik.pl

 ANALIZA STATYSTYCZNA DLA FIRM

Prezentujemy ofertę przeprowadzenia analizy dowolnych danych. Danymi mogą być na przykład podane za kilka okresów wielkości sprzedaży, kosztów, wydajności, wynagrodzeń czy zużycia energii. Przeanalizujemy wszystko. Szczególną uwagę poświęcamy również analizie wpływu jednych czynników na drugie:

- zależność wielkości sprzedaży od ceny

- zależność przychodów od kosztów

- zależność wynagrodzeń od wydajności

- zależność zużycia materiałów od czasu pracy

- zależność ceny interesującej nieruchomości od jej powierzchni

Są to tylko przykłady. Można przesyłać do nas dowolne dane. Przeanalizujemy je oraz wyliczymy jak kształtowałyby się one przy innych wartościach. Jesteśmy w stanie na podstawie obliczeń dokonać prognozy oraz przewidzieć przyszłe wyniki np. sprzedaż w kolejnych latach. Informacje płynące z naszych badań są niezwykle cenne przy analizie, prowadzeniu oraz planowaniu różnego rodzaju działań.

 

BUDOWA ANALIZY STATYSTYCZNEJ

- uporządkowanie losowych danych

- utworzenie na ich podstawie szeregów, histogramów, wykresów, tabel

- obliczenie podstawowych miar: średniej, mediany, kwartyli, dominanty, odchyleń

- określenie siły i kierunku asymetrii

- wyznacznie wskaźników struktury oraz dynamiki

- wyliczenie współczynników korelacji, zmienności, determinacji, zbieżności

- po przeprowadzeniu analizy dokonanie prognozy przyszłych wyników

- wyjaśnienie wszystkich obliczonych miar i wskaźników, interpretacja oraz podsumowanie całości analizy

 

CENA ZA WYKONANIE PEŁNEJ ANALIZY STATYSTYCZNEJ

49 zł

 

PROCES ZAMÓWIENIA

1. Przesyłasz dane do analizy w dowolnym formacie na wykresik@poczta.pl

2. Oczekujesz na realizację zamówienia (do 3 dni roboczych)

3. Otrzymujesz w mailu zwrotnym gotową analizę statystyczną wraz z danymi do przelewu

4. Dokonujesz przelewu za wykonanie usługi

 

W RAZIE PYTAŃ KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

wykresik@poczta.pl

693 313 977

Możliwy również kontakt sms.

 

Zapraszamy!

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl