wykresik.pl

 ANALIZA FINANSOWA FIRMY

Przedmiotem oferty jest analiza finansowa małych oraz dużych przedsiębiorstw. Dostarcza ona bardzo wielu, istotnych informacji na temat dotychczasowej działalności firmy. Pozwala dostrzec czynniki, które wpływają szczególnie na wyniki finansowe oraz lepiej zaplanować przyszłe działania. Analiza jest podstawą oraz kluczem do efektywniejszego zarządzania, które ma na celu zwiększenie zysków.

 

ŹRÓDŁA ANALIZY

- bilanse, rachunki zysków i strat, rachunki przepływów pieniężnych (przy pełnej księgowości)

- roczne podsumowania księgi przychodów i rozchodów, księgi pomocnicze dotyczące środków trwałych, wyposażenia, należności, zobowiązań, oraz środków pieniężnych (przy księdze przychodów i rozchodów)

 

BUDOWA ANALIZY FINANSOWEJ

Dla firm prowadzących pełną księgowość:

analiza struktury oraz dynamiki bilansów

- analiza struktury oraz dynamiki rachunków zysków i strat

- analizy struktury oraz dynamiki rachunków przepływów pieniężnych

- analiza wskaźnikowa: wskaźniki płynności, rotacji, rentowności i zadłużenia

- dodatkowe komentarze do wyników oraz podsumowanie całości dokumentu

Dla firm prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów:

- zestawienie przychodów i kosztów oraz analiza ich struktury

- bilans, czyli zestawienie majątku oraz źródeł jego finansowania wraz z analizą struktury

- analiza wskaźnikowa: wskaźniki płynności, rotacji, rentowności i zadłużenia

dodatkowe komentarze do wyników oraz podsumowanie całości dokumentu

 

CENA ZA WYKONANIE ANALIZY FINANSOWEJ

PKPIR: 49 złotych (roczna), 99 złotych (kilkuletnia)

Pełna Księgowość: 99 złotych (roczna), 199 złotych (kilkuletnia)

 

PROCES ZAMÓWIENIA

1. Przesyłasz dokumenty (źródła do analizy) w dowolnym formacie na wykresik@poczta.pl

2. Oczekujesz na realizację zamówienia (do 3 dni roboczych)

3. Otrzymujesz w mailu zwrotnym gotową analizę wraz z danymi do przelewu

4. Dokonujesz przelewu za wykonanie usługi

 

W RAZIE PYTAŃ KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

wykresik@poczta.pl

693 313 977

Możliwy również kontakt sms.

 

Zapraszamy!

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl